วิสัยทัศน์

แคลวาทิส จะเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีทำความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

– แคลวาทิส มุ่งทำธุรกิจที่มีการเติมโตและมีกำไร
– แคลวาทิส พัฒนาและทำการตลาดสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีทำความสะอาดในอาเซียน
– แคลวาทิส เราจะเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ