Tầm nhìn

Calvatis trở thành đơn vị hàng đầu về lĩnh vực công nghệ vệ sinh cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

– Calvatis phấn đấu phát triển hoạt động kinh doanh và mang lại lợi nhuận.
– Calvatis ngày càng phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm về công nghệ vệ sinh tại Đông Nam Á.
– Calvatis chúng tôi sẽ luôn chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng, cũng chính là kim chỉ nam cho sự thành công của Công ty.