FRESH 90

FRESH 90 là sản phẩm vệ sinh đa năng với hiệu quả làm sạch và loại bỏ các vết bám bẩn cao. Có thể đánh bật các vết bẩn dầu mỡ, vết bẩn có thành phần chất béo, protein, vết máu,…. Có thể dễ dàng rửa lại bằng nước sạch, không để lại chất tồn dư, thích hợp dùng vệ sinh các vật chứa, thiết bị trong ngành sản xuất thực phẩm tại các nhà máy công nghiệp thực phẩm. Không chứ phosphate, không ảnh hưởng đến môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp.

Read more

แคพพิทอล

CAPITOL là Sản phẩm vệ sinh đa năng với hiệu quả làm sạch và loại bỏ các vết bám bẩn cao. Có thể đánh bật các vết bẩn dầu mỡ, vết bẩn có thành phần chất béo, protein, vết máu,…Có thể dễ dàng rửa lại bằng nước sạch, không để lại chất tồn dư, thích hợp dùng vệ sinh các vật chứa, thiết bị trong ngành sản xuất thực phẩm tại các nhà máy công nghiệp thực phẩm.

Read more