Hệ thống phun sương/Fogging System

Hệ thống phun sương tự động AUTOMATIC FOGGING là hệ thống sát khuẩn tự động trong không khí, được phát triển với đầu phun 4 hướng, có thể phun sản phẩm sát khuẩn được 180o, bao quát diện tích bề mặt được nhiều hơn và tiện lợi cho quá trình sử dụng.