Hệ thống làm sạch tập trung/De-Central System

De-central System dùng làm sạch bằng hệ thống tạo bọt tuyết, được thiết kế để phối trộn nước, không khí và hóa chất vệ sinh hay hóa chất sát khuẩn sao cho phù hợp trong quá trình làm sạch. Hệ thống được phát triển rất tiện lợi và dễ dàng cho quá trình sử dụng và bảo quản.