DELVAK SN 557

DELVAK SN 557 là Sản phẩm vệ sinh gốc axit, thích hợp dùng làm sạch các vết gỉ, vôi hóa trong quy trình tuần hoàn C.I.P. tại các loại hình nhà máy công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Read more

CALGONIT SN 556

CALGONIT SN 556 là sản phẩm vệ sinh dạng axi chứa thành phần axit phosphoric và chất hoạt động bề mặt với công thức đặc biệt, thích hợp dung trong quá trình làm sạch tại chỗ CIP (hệ thống đường ống)

Read more

CALGONIT JSP

CALGONIT JSP là dung dịch vệ sinh gốc axit có chứa thành phần axit nitric và chất hoạt động bề mặt Surfactant loại đặc biệt, và chất chống ăn mòn, thấm ướt tốt và dễ dàng làm sạch. Vì thế thích hợp dùng vệ sinh loại bỏ các vết gỉ, vôi hóa trong quy trình tuần hoàn C.I.P. tại các nhà máy công nghiệp thực phẩm và đồ uống .

Read more