Hệ thống tạo bọt tuyết tập trung/Central Foam System

Hệ thống tạo bọt tập trung Central Foam là quá trình làm sạch bằng bọt tuyết, được nghiên cứu và phát triển nhằm làm tăng sự tiện lợi cho quá trình làm việc và sử dụng hóa chất, giúp tăng niềm tin trong quy trình vệ sinh tẩy rửa. Nhằm tạo ra một hệ thống đảm bảo chất lượng thì cần phải lên kế hoạch tuyển chọn hệ thống đường ống lắp đặt một cách cụ thể, kỹ lưỡng tại khu vực tiến hành vệ sinh (trong hiện tại và tương lai), cũng như chú ý quan hệ giữa áp suất không khí và lưu lượng hóa chất để tăng hiệu quả cao nhất cho hệ thống.