CALGONIT CN 373

CALGONIT CN 373 là sản phẩm có thành phần clorine, dùng làm sạch và sát khuẩn thùng, hệ thống đường ống, vật chứa và hệ thống lưới lọc trong ngành công nghiệp đồ uống, sản phẩm sữa và công nghiệp thực phẩm

Read more