FOAM PLUS

FOAM PLUS là sản phẩm có nồng độ đậm đặc cao, tạo bọt nhiều, thích hợp dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, có thể loại bỏ hiệu quả các loại vết bám bẩn, ngay cả vết bám khó làm sạch, như vết máu, vết gỉ, vôi hóa.

Read more

CALGONIT SF 520

CALGONIT SF 520 là sản phẩm có nồng độ đậm đặc cao, tạo bọt nhiều, thích hợp dung trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, có thể loại bỏ hiệu quả các vết bám bẩn, ngay cả các vết bám khó làm sạch như vết máu, vết gỉ, vôi hóa.

Read more