กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม QAC ถูกพั แทรกซึมพื้นผิ้วได้ดี ไม่กัดกร่อนต่อโลหะทุกชนิด และไม่มีผลต่อพลาสติกหรือโครงสร้างต่าง ๆ ของวัตถุดิบ สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้เป็นอย่างดี และคุมเชื้อได้นานกว่าสารฆ่าเชื้อชนิดอื่น

กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด

แคลโกนิท ดีเอส 418

แคลโกนิท ดีเอส 418 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขาภิบาล และการฆ่าเชื้อสูง   ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการทำลายจุลินทรีย์ได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น  แบคทีเรีย ยีสต์ รา อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ 

Read more

แคลโกนิท ดีเอส 614

แคลโกนิท ดีเอส 614 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขาภิบาล และการฆ่าเชื้อสูง   ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการทำลายจุลินทรีย์ได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น  แบคทีเรีย ยีสต์ รา อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ผลิตภัณฑ์

Read more