แคลโกนิท สเตอริซิด ฟอร์ด 15

แคลโกนิท  สเตอริซิด  ฟอร์ด  15 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง  มีความคงตัว เหมาะสำหรับการล้างในระบบ C.I.P. การแช่หรือฉีดพ่น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Read more

แคลโกนิท ดีเอส 658

แคลโกนิท ดีเอส 658 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีฟอง เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก  กรดอะซิติก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  เหมาะสำหรับทั้งการทำความสะอาดในระบบ ซีไอพี การแช่และการ Fogging ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารต่างๆทั้งอุตสาหกรรมเบียร์ นม หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

Read more