กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม PPA เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถสูงในการฆ่าเชื้อ ไม่ทิ้งสารตกค้างที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหาร เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อในระบบหมุนเวียน “ซีไอพี” การแช่และการฉีดพ่นเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (สปอร์) รา, ยีสต์, และไวรัส เป็นต้น

กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด

แคลโกนิท สเตอริซิด ฟอร์ด 15

แคลโกนิท  สเตอริซิด  ฟอร์ด  15 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง  มีความคงตัว เหมาะสำหรับการล้างในระบบ C.I.P. การแช่หรือฉีดพ่น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Read more

แคลโกนิท ดีเอส 658

แคลโกนิท ดีเอส 658 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีฟอง เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของกรดเปอร์อะซิติก  กรดอะซิติก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  เหมาะสำหรับทั้งการทำความสะอาดในระบบ ซีไอพี การแช่และการ Fogging ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารต่างๆทั้งอุตสาหกรรมเบียร์ นม หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

Read more