ကုန္ပစၥည္းနာမည္                  – REFINE 98

ကုန္ပစၥည္းကုတ္နံပါတ္            – 8851136230425

ထည့္သြင္းနိုင္ေသာပမာဏ        – ၁ပံုးလ်ွင္၂၀ကီလိုဂရမ္

အေသးစိတ္                         – REFINE 98 ဆီက်န္ရာ၊မီးေလာင္ရာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးေသာကုန္ပစၥည္း

 

ထူးၿခားခ်က္မ်ား

  • သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွုျမင့္မားျခင္း။
  • phosphate ကင္းေ၀းျခင္း။

REFINE 98သည္မီးေလာင္ရာ၊ဆီက်န္ရာတို႔ကိုေကာင္းစြာဖယ္ရွားႏိုင္ျပီး အယ္လ္ကာလီအမ်ိဳးအစား သန္႔ရွင္းေရးကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည္။အဲဒီစက္သည္ ကင္စက္၊ေၾကာ္စက္၊ေပါင္းစက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ခက္ခဲေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ လည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า

ดาวน์โหลดเอกสารด้านความปลอดภัย