FRESH 90

เฟรช 90 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการล้างทำความสะอาดและขจัดคราบสกปรก สามารถขจัดคราบไขมัน

Read more

แคพพิทอล

CAPITOL သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ငန္းသံုုးကုန္စည္သည္ ေဆးေၾကာျခင္းနွင္႔အစြန္းအထင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္ျပီး ဆီ၊အဆီ၊ပရိုတင္း၊ကဆီဓာတ္နွင္႔ အျခားျခားေသာ အစြန္းအထင္းမ်ား၊ ေသြးစြန္းထားျခင္းကို ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းရာတြင္လဲ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ လြယ္ကူစြာေဆးေၾကာနုိင္ျပီး ဓာတုဓာတ္ေတြက်န္မခ်သည္႔အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင္႔အစားအေသာက္ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္႔ကိရိယာမ်ားကို ေဆးေၾကာရန္အတြက္ သင္႔ေတာ္သည္။

Read more