Fogging System

Automatic Foggingစနစ္သည္ ေလထုထဲမွေရာဂါပိုးမ်ားကိုေသေစႏိုင္ျပီးေလးဖက္ျဖာ ေဆးဖ်န္းေခါင္းျဖင့္၁၈၀ဒီဂရီ ေဆးျဖန္းျပီးဖယ္ရွားႏိုင္သည္။ ၾကမ္းျပင္ကိုပါအဆင္ေျပသန္႔ရွင္းေစျပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစသည္။