HI ALK NN 465

HI ALK NN 465 သည္C.I.P စနစ္အယ္ကာလီ အမ်ိဳးအစားသန္႔ရွင္းေရးကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါျပီး စားေသာက္ကုန္စ က္ရုံရဲ႕ေနရာတိုင္းမွာသန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္နိုင္တဲ့အစြမ္းျမင့္မားစြာပါရွိပါသည္။

Read more

CALGONIT NN 5454

CALGONIT NN 5454 သည္ အားေကာင္းျပီး အျမဳပ္နည္းေသာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုအရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ CALGONIT NN 5454 သည္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေသာ အစြန္းအထင္း၊အညစ္အေၾကးကို ဖယ္ရွားရန္သင္႔ေတာ္သည္႔ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ဥပမာ အိုး အေအး

Read more

CALGONIT NN 467

CALGONIT NN 467သည္ ပုလင္းေဆးေၾကာ္ျခင္းနွင္႔CPI သန္႔ရွင္းေရးစနစ္တြင္အသံုးျပဳသည္႔ ဓာတုေဆးရည္အယ္ကာလီအမ်ိဳးအစားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည္။

Read more