ระบบฆ่าเชื้อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีหัวฝีดกระจายทั้ง 3 ด้าน สามารถฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้ 180 องศา ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขนาดกระทัดรัด มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก