De-central System สำหรับทำความสะอาดโดยระบบโฟมถูกออกแบบสำหรับผสม น้ำ อากาศและสารทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ ให้เหมาะสมในการทำความสะอาด ระบบถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา