“แคลวาทิส” ได้เสนอผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสายพานอย่างหลากหลายที่มีอยู่ในตลาดยุโรปในปัจจุบัน การเข้ากันได้กับวัสดุหีบห่อเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและ “แคลวาทิส” ได้รับการยอมรับจากบริษัท นานาประเทศ เช่น โคคา โคล่า และเป๊บซี่ ในการนำขวดมาบรรจุใหม่ (ขวด PET ที่นำกลับมาใช้ได้ )ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสายพานของ“แคลวาทิส” ยังรวมทั้งสารหล่อลื่นกลุ่ม Soap bases และ Synthetic amine และ non-amine

กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด

แคลโกนิท แอลยู 785

CALGONIT AF 123 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดโฟมมีส่วนผสมของ Surfactant ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบสกปรก คราบโปรตีน ไขมันและคราบไขมันอื่นๆ ในโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด

Read more

แคลโกนิท เบนฟิท อีอี

CALGONIT AF 123 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดโฟมมีส่วนผสมของ Surfactant ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบสกปรก คราบโปรตีน ไขมันและคราบไขมันอื่นๆ ในโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด

Read more