ระบบ AUTOMATIC FOGGING เป็นระบบฆ่าเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีหัวฟีดกระจายทั้ง 4 ด้าน สามารถฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้ 180 องศา ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น และสะดวกสำหรับการใช้งาน