(Thailand) ภาพบรรยากาศงาน PPG summit 2017 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

(Thailand) ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 24 ปี ของทีมงานผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ทุกท่าน จึงทำให้ CALVATIS กลายมาเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

(Thailand) Training : โปรแกรมการจัดอบรมด้านสุขอนามัย

(Thailand) Training : โปรแกรมการจัดอบรมด้านสุขอนามัย จะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัย ความรู้และความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย เรา Calvatis สามารถให้ความรู้และพัฒทักษะของพนักงานได้ทุกระดับ