เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบล้างหมุนวนระบบ ซีไอพี ชนิดด่าง เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบโปรตีน ไขมัน ฝั่งแน่นในระบบหมุนเวียนระบบซีไอพีได้ดีล้างออกง่ายช่วยประหยัดน้ำในการทำความสะอาดได้มาก

กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด

ไฮอัลค์ เอ็นเอ็น 465

HI ALK NN 465 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างในระบบหมุนเวียน C.I.P. และทำความสะอาดทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง

Read more

แคลโกนิท เอ็นเอ็น 5454

แคลโกนิท เอ็นเอ็น 5454 เป็นสารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง ฟองน้อย แคลโกนิท เอ็นเอ็น 5454 เหมาะสมกับการทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ยากแก่การทำความสะอาด ทั้งในส่วนของหม้อต้ม แผ่นทำความเย็น และระบบท่อ

Read more