ไฮอัลค์ เอ็นเอ็น 465

HI ALK NN 465 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดด่างในระบบหมุนเวียน C.I.P. และทำความสะอาดทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง

Read more

แคลโกนิท เอ็นเอ็น 5454

แคลโกนิท เอ็นเอ็น 5454 เหมาะสมกับการทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ยากแก่การทำความสะอาด ทั้งในส่วนของหม้อต้ม แผ่นทำความเย็น

Read more