เดลแว็ค  เอสเอ็น  557

เดลแว็ค  เอสเอ็น  557 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรด เหมาะสำหรับทำความสะอาดในระบบหมุนวน C.I.P. สำหรับขจัดคราบตะกรัน สำหรับโรงงานอุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

Read more

แคลโกนิท เอสเอ็น 556

แคลโกนิท เอสเอ็น 556 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรดมีส่วนผสมของกรด ฟอสฟอริกและสารลดแรงตึงผิว สูตรพิเศษ สำหรับการทำความสะอาดระบบ CIP (ระบบท่อ)

Read more

แคลโกนิท เจเอสพี

แคลโกนิท เจเอสพี เป็นสารทำความสะอาดชนิดกรดที่มีส่วนผสมของ กรดไนตริก และ Surfactant ชนิดพิเศษ พร้อมสารยับยั้งการกัดกร่อน เป็นWetting
ที่ดี และล้างออกง่ายจึง เหมาะสำหรับทำความสะอาดในระบบหมุนวน C.I.P. สำหรับขจัดคราบตะกรันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Read more