ระบบ Central Foam เป็นการทำความสะอาดด้วยโฟมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานและการใช้สารเคมีทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดระบบที่มีคุณภาพที่ดีจะต้องวางแผนคัดเลือกระบบท่อในการติดตั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนในพื้นที่ทำความสะอาด(ในปัจจุบันและในอนาคต ) รวมทั้งความดันลมและอัตราการไหลของน้ำยาที่สัมพันธ์กันเพื่อเพิมประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของระบบ