แคลโกนิท ซีเอ็น 373

แคลโกนิท ซีเอ็น 373 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคลอรีน ใช้การทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อถัง ระบบท่อ ภาชนะ และตะแกรงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมอาหาร

Read more