Air disinfectant system ระบบฆ่าเชื้อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีหัวฉีดกระจายทั้ง 3 ด้าน สามารถฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้ 180 องศ่า ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้นขนาดกระทัดรัด มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก