แคลโกนิท เอเอฟ 123

CALGONIT AF 123 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดโฟมมีส่วนผสมของ Surfactant ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบสกปรก คราบโปรตีน ไขมันและคราบไขมันอื่นๆ ในโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด

Read more

แคลโกนิท เอ็นเอฟ 5401

แคลโกนิท เอ็นเอฟ 5401 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดโฟมด่างเข้มข้น พัฒนาขึ้นมาเพื่อขจัดคราบสกปรกฝังแน่น คราบน้ำมัน ไขมัน คราบแป้งไหม้ และคราบสกปรกต่างๆ ผลิตภัณฑ์นี้ได้พัฒนาเป็นโฟมที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในตู้อบ เตาย่าง เตาทอด โดยเฉพาะ

Read more

แคลโกนิท เอ็นเอฟ 489

แคลโกนิท เอ็นเอฟ 489 เป็นสารทำความสะอาดเข้มข้นชนิดโฟมด่าง สำหรับใช้ทำความสะอาดคราบที่ทำความสะอาดได้ยากไม่ว่าจะเป็นคราบโปรตีนหรือไขมัน น้ำมัน และอื่นๆ แคลโกนิท เอ็นเอฟ 489 มีส่วนผสม sequestering agents เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

Read more

แคลโกนิท เอ็นเอฟ 424

แคลโกนิท เอ็นเอฟ 424 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดโฟมด่างมีความเข้มข้นสูง สามารถขจัดคราบฝังแน่นที่เกิดจากโปรตีน ไขมัน เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ แคลโกนิท เอ็นเอฟ 424 จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ภายในคราบ จึงสามารถขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย

Read more