ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบโฟมชนิดกรด มีความเข้มข้นสูง ฟองมากเหมาะสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เหมาะสำหรับการขจัดคราบตะกรัน (ไม่ว่าจะเป็นสารโปรตีนหรืออนินทรีย์ต่างๆ )และคราบที่ยากต่อการทำความสะอาด เช่น คราบเลือด

กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด

โฟม พลัส

โฟมพลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง เกิดฟองมาก ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีแม้กระทั้งคราบที่ยากแก่การทำความสะอาด เช่น คราบเลือด คราบตะกรัน

Read more

แคลโกนิท เอสเอฟ 520

แคลโกนิท เอสเอฟ 520 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง เกิดฟองมาก ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีแม้กระทั่งคราบที่ยากแก่การทำความสะอาด เช่น คราบเลือด คราบตะกรัน

Read more