โฟม พลัส

โฟมพลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง เกิดฟองมาก ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีแม้กระทั้งคราบที่ยากแก่การทำความสะอาด เช่น คราบเลือด คราบตะกรัน

Read more

แคลโกนิท เอสเอฟ 520

แคลโกนิท เอสเอฟ 520 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง เกิดฟองมาก ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีแม้กระทั่งคราบที่ยากแก่การทำความสะอาด เช่น คราบเลือด คราบตะกรัน

Read more